O NAS

Nasza specjalizacja to niskooprocentowane finansowanie ze źródeł poza bankowych (przede wszystkim środki i gwarancje unijne) i stosunkowo proste wymogi i procedury ich pozyskiwania. Nasze działania koncentrujemy na rynku MŚP i obsługujemy zarówno osoby fizyczne prowadzące Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG) jak i spółki prawa handlowego.

 

 

 Środki te mogą być wykorzystywane na wszelkie cele związane funkcjonowaniem naszych Klientów:

 
AdobeStock_305041725.jpeg

pożyczki płynnościowe

Najbardziej popularny i elastyczny w użyciu sposób finansowania działalności gospodarczej. Oferujemy możliwości pozyskania kapitału na prowadzenie i rozwój działalności bieżącej

 

DORADZTWO FINANSOWE

 

 

W sferze doradztwa finansowego (corporate finance) Alter Natus Sp. z o.o. wspomaga przedsiębiorstwa poprzez usługi wyceny wartości, studium wykonalności projektu i przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz doradztwo strategiczne na każdym poziomie realizacji inwestycji.

 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 

 

Efektywna restrukturyzacja istotnie wpływa na konkurencyjność i wartość rynkową przedsiębiorstw. Odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja chroni w okresie trudności rynkowych czy związanych z kłopotami płynnościowymi przedsiębiorstw.

 

Nasze podejście do zagadnień restrukturyzacyjnych obejmuje aspekty finansowe, operacyjne i organizacyjne. Alter Natus Sp. z o.o. bada funkcjonowanie i efektywność przedsiębiorstw swoich klientów, identyfikuje i diagnozuje najpoważniejsze problemy, by w końcu przedstawić możliwe sposoby pokonania trudności.

 

KONTAKT

 

Dariusz Wieloch 

d.wieloch@alternatus.pl

602 799 979

Jacek Profus

j.profus@alternatus.pl

606 958 500