ALTER NATUS

 

Nasza specjalizacja  to niskooprocentowane finansowanie ze źródeł pozabankowych (przede wszystkim środki i gwarancje unijne) i stosunkowo proste wymogi i procedury ich pozyskiwania. Nasze działania koncentrujemy na rynku MŚP i obsługujemy zarówno osoby fizyczne prowadzące Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG) jak i spółki prawa handlowego.

 

 

 Środki te mogą być wykorzystywane na wszelkie cele związane funkcjonowaniem naszych Klientów

 
AdobeStock_305041725.jpeg

pożyczki płynnościowe

Najbardziej popularny i elastyczny w użyciu sposób finansowania działalności gospodarczej. Oferujemy możliwości pozyskania kapitału na prowadzenie i rozwój działalności bieżącej

 

Optymalizacja Procesowa i Kosztowa

 

 

Pomagamy zapracowanym prezesom i właścicielom zoptymalizować procesy, tak aby były wydajne i tanie. W czasie warsztatów z pracownikami przeanalizujemy istniejące procesy, wskażemy ryzyka w nich występujące, ze szczególnym uwzględnieniem tych absolutnie niekontrolowanych. Przeanalizujemy efektywność pracowników i ich obciążenie pracą. Zaproponujemy zmiany wskazując jakie przyniesie oszczędności, czy też jakie ryzyka ograniczy. W uzgodnieniu z właścicielem, przejdziemy przez zmianę w firmie aby osiągnąć uzgodniony efekt.

 

DORADZTWO FINANSOWE

 

 

W sferze doradztwa finansowego (corporate finance) Alter Natus Sp. z o.o. wspomaga przedsiębiorstwa poprzez usługi wyceny wartości, studium wykonalności projektu i przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz doradztwo strategiczne na każdym poziomie realizacji inwestycji.

PODSTAWOWA 

INFORMACJA 

ZARZĄDCZA

 

Uwzględniając specyfikę branży i sposób działalności firmy, tworzymy i zostawiamy do użytkowania narzędzia, które kolorami wskazują ryzyka dla przyszłych zdarzeń finansowych w przedsiębiorstwie. Spośród możliwych do zaprognozowania wartości na przyszłość takich jak np. płynność na najbliższy okres,  wskaźniki zyskowności, aktywności czy też zadłużenia, w uzgodnieniu z właścicielem wybieramy takie, które są dla niego najważniejsze i te zostają wdrożone w firmie.

 

ALTER NATUS SP. Z O.O.

Plac Bankowy 2 

00-095 Warszawa 

NIP: 113 296 29 89

KONTAKT 

biuro 789-437-772

BIURO@ALTERNATUS.PL