O NAS

Dariusz Wieloch

Menadżer od ponad 25 lat zajmujący się rynkiem finansowym.

 

Specjalizuje się 

 

✔️ w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi 

✔️ w pośrednictwie finansowym 

✔️ w finansowaniu małych i średnich firm głównie z instrumentów zwrotnych (w tym pożyczek, poręczeń i produktów kapitałowych). 

Jako Dyrektor w BGK nadzorował tworzenie i wdrażanie instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE oraz JEREMIE2), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), a także wszystkich regionalnych produktów kapitałowych w BGK. Wspóczestniczył w tworzeniu funduszy Starter, Biznest, KOFFI i Otwarte Innowacje.

Był Prezesem Zarządu AgioFunds TFI S.A.,  Wiceprezesem WARTA TFI S.A., SUPERFUND TFI S.A., Dyrektorem Zarządzającym w KBC TFI S.A., Członkiem Rady Nadzorczej  BGK TFI S.A. oraz IV NFI Progress 

Był dealerem walutowym, Dyrektorem Departamentu Gospodarki Pieniężnej w Banku Energetyki S.A. oraz Zastępcą Dyrektora Biura Skarbu w TUiR WARTA S.A.

mail  d.wieloch@alternatus.pl

Luiza Ciesielska

Menadżer z 20-letnim doświadczeniem w branży finansowej, odpowiadająca w szczególności za nadzór:

 

✔️procesów rozliczeniowych produktów finansowych

✔️płatności krajowych i zagranicznych

✔️uruchomień i spłat kredytów oraz pożyczek

 

Dyrektor Zarządzający Obszarem Rozliczeń w dużych polskich bankach m.in. Pekao SA, PBK SA, BPH SA

 

Członek wielu projektów fuzyjnych dużych banków.

Sponsor projektów wdrażania systemów informatycznych i narzędzi usprawniających procesy.

 

Jako Dyrektor departamentów operacyjnych prowadziła projekty optymalizacji procesów, które przyniosły wymierne efekty polegające na zwiększeniu ich efektywności o 20%, przy niezmienionej jakości wykonywanych usług. Jest ekspertem w analizie ryzyk oraz sposobach ich mierzenia i ograniczania. W czasie całej swojej kariery zawodowej odpowiadała za dużą część bilansu banku, co miało wpływ na projekcje przepływów i wyniku w przyszłości, które to podlegały comiesięcznym analizom.

 mail  l.ciesielska@alternatus.pl

WSPÓŁPRACA

Naszym partnerem biznesowym w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstwa, studium wykonalności projektu oraz przygotowania projektów inwestycyjnych jest 

 

Jacek Profus

Finansista i menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu 

dużymi projektami biznesowymi. Karierę zawodową rozpoczynał w

warszawskim biurze KPMG Barents Group a doświadczenie w zarządzaniu 

biznesem zdobywał pracując w jednym z NFI. Pełnił odpowiedzialne funkcje, zarządzając dużymi programami inwestycji w sektorach energetyki, paliw i biopaliw oraz 

budownictwa infrastrukturalnego. Kierował m.in. jednym z największych 

IPO w historii warszawskiej giełdy oraz zarządzał inwestycjami 

zagranicznymi jednego z największych polskich koncernów przemysłowo-budowlanych. Przeprowadzał programy finansowania  inwestycji przemysłowych, restrukturyzacji i integracji post-akwizycyjnej oraz ekspansji międzynarodowej.

mail  j.profus@alternatus.pl 

ALTER NATUS SP. Z O.O.

Plac Bankowy 2 

00-095 Warszawa 

NIP: 113 296 29 89

KONTAKT 

biuro 789-437-772

BIURO@ALTERNATUS.PL